Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, Α 1129/2019, σύμφωνα με την οποία καταργείται η υποχρέωση υποβολής ιδιαίτερης αίτησης για την επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, που προκύπτει βάσει δήλωσης, για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από την έκδοση της απόφασης και εφεξής.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, στις περιπτώσεις που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου, η δήλωση φόρου εισοδήματος συνιστά αυτόματα και αίτηση επιστροφής, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται κατ’ αυτό τον τρόπο η επιστροφή του φόρου στους δικαιούχους.

Δείτε τη δημοσίευση της Απόφασης στο ακόλουθο έγγραφο: