Με την προσδοκία για εξοικονόμηση πόρων από συνέργειες της τάξεως των 45 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε χθες από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων η συγχώνευση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος από την Ελλάκτωρ.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του κατασκευαστικού ομίλου, Αναστάσιο Καλλιτσάντση, «πρόκειται για ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική τους τελευταίους 10 μήνες για την ισχυροποίηση της Ελλάκτωρ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ Η υπερψήφιση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της και μάλιστα με ποσοστό 100% καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν οι μέτοχοι στη συνεισφορά της ΕΛΤΕΧ Άνεμος στην περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου. Πολύ περισσότερο, επιβεβαιώνει πως ήταν μία πρόταση δίκαιη για τα συμφέροντα των μετόχων και ως προς τους όρους της, αλλά και ως προς τις προοπτικές της».

Στην έκτακτη συνέλευση της Ελλάκτωρ εκπροσωπήθηκε το 51,76% των δικαιωμάτων ψήφου. Δεν παραβρέθηκε ο βασικός μέτοχος και άλλοτε επικεφαλής του ομίλου Λεωνίδας Μπόμπολας, ο οποίος διατηρεί ποσοστό της τάξεως του 16%. Ο κ. Μπόμπολας, πριν αναλάβει τα ηνία του κατασκευαστικού ομίλου ο κ. Καλλιτσάντσης, προωθούσε την πώληση της θυγατρικής Άνεμος. Επρόκειτο για μια από τις βασικότερες διαφωνίες που υπήρχαν μεταξύ των μετόχων της Ελλάκτωρ, πριν ξεκαθαρίσει το τοπίο στην ιστορική για τον όμιλο γενική συνέλευση, πέρυσι τον Ιούλιο.

Μετοχές
Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών είναι 1,27 νέες κοινές μετοχές της Ελλάκτωρ ονομαστικής αξίας 1,03 ευρώ για κάθε 1 υφιστάμενη κοινή μετοχή της ΕΛΤΕΧ Άνεμος ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.
Στο σκεπτικό που συνοδεύει την απόφαση της συγχώνευσης, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η νέα εταιρεία θα επωφεληθεί από τις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές προοπτικές της Ελλάκτωρ. Ταυτόχρονα θα βελτιωθεί η ρευστότητα και η εμπορευσιμότητα της μετοχής, η εταιρεία που θα προκύψει θα έχει μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή κεφαλαίων ανά τομέα / έργο με ελκυστικές αναπροσαρμοσμένες αποδόσεις, καθώς και αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε κεφάλαια και διευρυμένες ευκαιρίες ανάπτυξης σε σχέση με τις αυτόνομες προοπτικές κάθε μετασχηματιζόμενης εταιρείας. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί η αποδοτικότητα του ομίλου λόγω των συνεργειών που μπορούν να επιτευχθούν σε επίπεδο χρηματοοικονομικού κόστους, διαχειριστικών εξόδων και φορολογικών πλεονεκτημάτων, που θα επηρεάσουν ευθέως το τελικό αποτέλεσμα του ομίλου. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ έχει μιλήσει για εξοικονόμηση πόρων 45 εκατ. ευρώ, «άμεσα ορατή», ενώ έχει χαρακτηρίσει την πρόβλεψη αυτή «συντηρητική».

Όπως τονίζεται, η ΕΛΤΕΧ Άνεμος θα συνεχίσει κανονικά το επενδυτικό της πρόγραμμα, ενώ θα εξεταστεί και η επέκτασή της στο εξωτερικό με αρχικό στόχο τις περιοχές όπου ο όμιλος διαθέτει φωτοβολταϊκά πάρκα. Το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος της είναι 295,5 MW. Πέντε νέα έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 195,6 MW βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή, με στόχο να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2019, ενώ έργα 86 MW είναι έτοιμα προς κατασκευή και 377 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως Αιολικά Πάρκα) βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Μαρίνα Αλίμου
Αναφορικά με τα υπόλοιπα επενδυτικά πλάνα της Ελλάκτωρ και ειδικότερα αυτό στη μαρίνα Αλίμου (έχει αναλάβει έπειτα από διαγωνισμό την εκμετάλλευσή της για 40 έτη), η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι τα έργα θα ξεκινήσουν με την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών το 2020. Οι επενδύσεις την επόμενη 5ετία θα είναι της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν πέραν της ριζικής αναβάθμισης των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών και της δραστηριότητας απόθεσης/συντήρησης σκαφών, τη δημιουργία ενός πόλου τουρισμού και αναψυχής με ζώνες πρασίνου και περιπάτου, χώρους αναψυχής και εστίασης, καταστήματα, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, γραφεία, παιδότοπο, χώρους υπαίθριων εκδηλώσεων κ.λπ., με δόμηση 18.500 τ.μ. σε έκταση συνολικής επιφάνειας 210.000 τ.μ.

Αττική Οδός
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις της εταιρείας παραχώρησης της Αττικής Οδού (στην οποία συμμετέχουν Ελλάκτωρ και AVAX) με το υπουργείο Υποδομών για την επέκταση της σύμβασης που λήγει τον Οκτώβριο του 2024 (υπάρχει σχετική πρόβλεψη) δύο χρόνια με αντάλλαγμα έργα που θα εκτελεστούν από τους παραχωρησιούχους, σε συνδυασμό, πιθανότατα, με μείωση των διοδίων. Το έργο που συζητείται να εκτελεστεί από τους παραχωρησιούχους της Αττικής Οδού είναι η επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στο Λαύριο (εκκινώντας από το Κορωπί) με εκτιμώμενο προϋπολογισμό, βάσει των κατασκευαστών, 200 εκατ. ευρώ. Δεν είναι σαφές αν υφίσταται χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των συζητήσεων, πάντως μια τέτοια απόφαση χρειάζεται και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.