Σε ορόσημο για την τύχη της Creta Farms αναδεικνύεται η 7η Ιουνίου, ημέρα που θα διεξαχθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με επικαιροποιημένη ατζέντα, ενισχυμένη με τέσσερα επιπλέον θέματα, με βάση νέo αίτημα που υπέβαλαν αυτή τη φορά και οι δύο βασικοί μέτοχοι, Μάνος Δομαζάκις και Κωνσταντίνος Δομαζάκης.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την αποπομπή από το διοικητικό συμβούλιο του αδελφού του, Κώστα Δομαζάκη, ο Μάνος Δομαζάκις κλιμακώνει τη στρατηγική του και οι σχέσεις μεταξύ των δύο μετόχων φαίνονται αγεφύρωτες μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, οι οποίες απειλούν να τινάξουν στον αέρα τους κόπους της επιχειρηματικής οικογένειας επί τριάντα και πλέον χρόνια για τη δημιουργία της Creta Farms. Ο Μάνος Δομαζάκις απέπεμψε τον αδελφό του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου σε συνέχεια των αποκαλύψεων για μη χρηστή διαχείριση των οικονομικών της εταιρείας, γεγονός που αποτυπώθηκε στη μη λογιστική απεικόνιση των 11,6 εκατ. ευρώ, με τα οποία υποστηρίζει ότι διευκόλυνε την εταιρεία ο Κώστας Δομαζάκης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η νέα ατζέντα της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει συνολικά 13 θέματα από 9 η προηγούμενη, με την πρόσκληση για τη συνέλευση που ζήτησε ο Κώστας Δομαζάκης, με επίκεντρο χρηματοδότηση του ίδιου, ύψους 11,6 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία, τη χρονική περίοδο 2005-2006. Πλέον η πρόσκληση γίνεται και από τον Μάνο Δομαζάκι, ενώ η ατζέντα έχει ενισχυθεί με πρόσθετα θέματα και από τους δύο μετόχους. Δύο πρόσθετα θέματα έχει βάλει ο Κώστας Δομαζάκης, σύμφωνα με αίτημά του στις 21.5.2019, εκ των οποίων ένα αφορά παροχή επιπλέον πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης, αλλά και τα όσα ενσωματώνονται στο αίτημα του Κώστα Δομαζάκη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 6/5.

Ο Μάνος Δομαζάκις ζητεί επιπλέον ενημέρωση της γενικής συνέλευσης, για α) τις απαιτήσεις που προέβαλε ο αδελφός του στις 2.4.2019, β) τα μέτρα που έλαβε το Δ.Σ. της εταιρείας προς διερεύνηση του θέματος και γενικώς για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της εταιρείας στην αγορά, γ) τους λόγους που οδήγησαν σε εκπρόθεσμη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής και ε) τα μέτρα που ελήφθησαν και θα ληφθούν από την εταιρεία προς άρση του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης.

Στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης προστίθεται επίσης μεταξύ άλλων η τροποποίηση του Άρθρου 22 του Καταστατικού – Εναρμόνιση με το άρθρο 82 παρ 2 του Ν. 4548/2018, ενώ τα υπόλοιπα θέματα που είχε βάλει στην ατζέντα ο Κώστας Δομαζάκης παραμένουν ως έχουν. Υπενθυμίζεται ότι θα τεθεί προς έγκριση: ανάκληση του Δ.Σ. της εταιρείας και εκλογή νέου για πενταετή θητεία, ορισμός ανεξάρτητων μελών, ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, έγκριση συναφθείσας σύμβασης με την εταιρεία Novaplot Enterprises Ltd για παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης σημάτων και ευρεσιτεχνιών, αξιολόγηση της αποδοτικότητας της συνεργασίας και των εν γένει δοσοληψιών της εισηγμένης με την εν λόγω εταιρεία κατά τη χρονική περίοδο 2015-2017 και εξουσιοδότηση για την υποβολή καταγγελίας προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την άσκηση αγωγής κατά ανταγωνιστριών εταιρειών για αθέμιτες πρακτικές.

Επίσης αναμένεται η αξιολόγηση από τη γενική συνέλευση της αποδοτικότητας μιας σειράς έργων της εταιρείας, αλλά και ενημέρωση σχετικά με τους προμηθευτές της K. Media ΙΚΕ, Διαδικασία, Metalo Ltd, Fοod Processing Engineering Systems Limited.

Επίσης κατόπιν αιτήματος του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη αναμένεται συζήτηση επί της χρηματοδότησης ύψους 11.651.814,33 ευρώ την περίοδο 2005 – 2006.

Αναμένεται το πόρισμα
Στο επόμενο διάστημα αναμένεται το πόρισμα της PwC που διενεργεί σχετικό έλεγχο για την Creta Farms, ενώ το θέμα έχει θορυβήσει την αγορά, με το κλίμα αβεβαιότητας να επηρεάζει τόσο τους μετόχους, τους εργαζομένους (άνω των 800), τους προμηθευτές, αλλά και την τοπική κοινωνία της Κρήτης.