Σε δυο αίθουσες θα τοποθετηθούν οι κάλπες στις 26 Μαΐου. Στην μια αίθουσα θα ψηφίζουν οι πολίτες για ευρωεκλογές και περιφέρειες και στην άλλη για δήμο και κοινότητες. Αυτό προκύπτει πλέον και από Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε οτι στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο άνοιξε μεν νομικά ο δρόμος για μοίρασμα των καλπών σε ξεχωριστές αίθουσες,αλλά η απόφαση δεν είχε οριστικοποιηθεί.Το αρ.118 του ν.4604/2019 τροποποίησε το αρ.114 του Καλλικράτη δίνοντας στον Υπουργό Εσωτερικών την ευχέρεια, με Απόφασή του, να ορίσει εάν οι εκλογικές διαδικασίες θα διεξαχθούν στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής, ή όχι.

Συγκεκριμένα, με την αριθμ. 25020 Υ.Α.ο Υπουργός προχώρησε σε τροποποίηση προηγούμενης του 2010 που καθορίζει τα Βιβλία για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές.

Διαβάστε παρακάτω για να καταλάβετε την διαφορά:

ΠΡΙΝ (Φ.Ε.Κ. Β’ 1293/12.8.2010)

« 1. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας. Βιβλίο κοινό για τις Δημοτικές και για τις Περιφερειακές Εκλογές »

ΜΕΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β’ 1196/9.4.2019)

« 1.α. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας. Βιβλίο κοινό για τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.

1.β. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας. Βιβλίο κοινό για τις Περιφερειακές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές.».

Κατά τα λοιπά,ο Αλ. Χαρίτσης επέφερε και άλλες τροποποιήσεις στα εκλογικά Βιβλία, προκειμένου να είναι συμβατά με την 4η διακριτή κάλπη για τις Κοινότητες, που δημιούργησε ο Κλεισθένης.