Συναξάρι 5 Δεκεμβρίου

  1. Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος
  2. Άγιος Διογένης
  3. Άγιος Αναστάσιος
  4. Όσιος Γράτος
  5. Άγιος Αβέρκιος
  6. Όσιος Νόννος
  7. Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης
  8. Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
  9. Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός ο Οσιομάρτυρας και οι συν αυτώ Οσιομάρτυρες του Αγίου Όρους
  10. Άγιος Νιζέριος