Συναξάρι 10 Ιανουαρίου

  1. Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νύσσης
  2. Όσιος Δομετιανός Επίσκοπος Μελιτηνής
  3. Όσιος Αμμώνιος
  4. Άγιος Μαρκιανός
  5. Αγία Θεοσεβία η Διακόνισσα
  6. Όσιος Αντίπας ο Αθωνίτης
  7. Όσιος Μακάριος ο εκ Ρωσίας
  8. Όσιος Παύλος ο εκ Ρωσίας